Deelnemers gezocht

Op deze pagina vindt u informatie over studies naar dystonie die op zoek zijn naar deelnemers.

Bent u nog op zoek naar deelnemers voor uw onderzoek, maar staat uw project er nog niet bij? Stuur ons dan de benodigde informatie via info@dystonia.net.

‘Next Move in Movement disorders’ (NEMO)
Het expertisecentrum voor bewegingsstoornissen van het UMCG doet onderzoek naar de ‘Next Move in Movement Disorders’, oftewel het NEMO project.

In dit onderzoek proberen we een programma te ontwikkelen dat verschillende soorten bewegingsstoornissen van elkaar kan onderscheiden. Dit doen we met behulp van slimme camera’s, EMG- en accelerometrie sensoren. Naast dit onderscheidt op basis van fenotype kijken we ook naar de onderliggende hersennetwerken die bij deze bewegingsstoornissen betrokken zijn met behulp van fMRI- en FDG PET-scans.

De focus van het onderzoek ligt op dystonie, corticale myoclonus, essentiële tremor en myoclonus-dystonie (zowel met SGCE-mutatie als zonder). Hierbij is het belangrijk dat patiënten die in ieder geval klachten hebben aan de armen. Gezien de zeldzaamheid van de bewegingsstoornissen blijkt het lastig om voldoende patiënten te vinden met corticale myoclonus, dystonie of myoclonus-dystonie met klachten aan de armen.

Daarom willen we graag uw hulp inschakelen. We zijn nog op zoek naar patiënten uit de volgende patiëntengroepen zonder DBS:

  • Dystonie aan (onder andere) de armen;
  • Myoclonus-dystonie met ook klachten aan de armen;

Deelnemen?
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek of iemand kent die wellicht geïnteresseerd is in deelname kunt u contact met ons opnemen via nemo@neuro.umcg.nl of 050-3614305.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze website www.movementdisordersgroningen.com/nl/nemo

Op zoek naar een Biomarker voor DBS bij Cervicale Dystonie
Onderzoeker: Saar Lagerweij
Begeleiders: dr. M. Smit, neuroloog in opleiding; dr. J.W. Elting, neuroloog; prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, neuroloog

In navolging op het Co-contracties als Biomarker voor DBS bij Dystonie) onderzoek, gaan we co-contracties meten bij cervicale dystoniepatiënten en controle proefpersonen, om te zien wat het verschil is in hun signalen. Hiermee hopen we er achter te komen op welke manier we co-contracties het beste kunnen gebruiken voor DBS. Daarnaast doen we onderzoek naar Positron Emissie Tomografie (PET) scans, om te zien of dit kan helpen met het selecteren van patiënten en het instellen van DBS voor cervicale dystonie. Voor dit onderzoek zoeken we nog gezonde controle proefpersonen.

Deelnemen?
We zijn met name op zoek naar vrouwen boven de leeftijd van 55 jaar. Als u mee zou willen doen aan het onderzoek, bel dan voor meer informatie naar Saar Lagerweij (+3150 3619016) of stuur een e-mail (s.a.j.e.a.lagerweij@umcg.nl).

Uw onderzoek hier?

Doet u onderzoek naar dystonie en staat het project er nog niet bij? Stuur ons dan een korte beschrijving van het onderzoek via info@dystonia.net.