Dystonie bij kinderen informatie

(Kinder)neurologen

Als DystoniaNet NL willen wij u op de hoogte houden van de meest recente diagnose- en behandelrichtlijnen voor dystonie.

Diagnose

In de zoektocht naar een etiologie van dystonie zijn algoritmes opgesteld. Deze algoritmes zijn erop gericht op stapsgewijs op zoek te gaan naar een onderliggende oorzaak. Maar ook in welke patiënten een extensieve zoektocht naar een etiologie niet nodig lijkt op dit moment en dus mogelijke onnodige diagnostiek kan worden voorkomen.

De links naar de algoritmes vindt u hieronder voor:

Behandeling

Hieronder vindt u bestaande (inter)nationale richtlijnen voor de behandeling van dystonie.

  • DystoniaNet NL richtlijn botulinetoxine behandeling bij cervicale dystonie: Door DystoniaNet NL is een richtlijn opgesteld voor de botulinetoxine behandeling van cervicale dystonie. Deze zal binnenkort herzien worden.
  • European Reference Network dystonia. Het Europese zorgnetwerk met experts op het gebied van dystonie heeft op deze pagina richtlijnen samengevat over de diagnose, dystonieschalen en de behandeling van verschillende vormen van dystonie (blefarospasme, cervicale dystonie etc).

Bent u een zorgverlener voor mensen met dystonie en wilt u graag een recente publicatie of richtlijn binnen uw vakgebied met ons delen? Mail ons dan op info@dystonia.net.