Dystonie bij kinderen

Ondanks dat de definitie van dystonie op de kinderleeftijd hetzelfde is als die op de volwassen leeftijd, zijn er veel verschillen in de presentatie. De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven

Uitgebreidheid klachten

Dystonie treedt bij kinderen in meer dan 50% van de gevallen op in het gehele lichaam (gegeneraliseerd). Hierbij kan het ontstaan in één lichaamsdeel en uitbreiden over het lichaam of al snel in het hele lichaam aanwezig zijn. Daarentegen blijft bij volwassenen de dystonie veel vaker beperkt tot één of een paar lichaamsdelen. Dit verschil heeft gevolgen voor de behandeling van de klachten. Bij volwassenen kan een lokale behandeling met botulinetoxine injecties een goede afname van klachten geven, terwijl de klachten voor een lokale behandeling te uitgebreid kunnen zijn bij kinderen (zie behandeling).

Bijkomende klachten

Dystonie treedt bij volwassen vooral geïsoleerd op, terwijl dit bij kinderen ook vaak sprake is van andere bijkomende symptomen zoals spierzwakte of spasmen, maar ook schokken (myoclonieën), epilepsie of een coördinatiestoornis (ataxie). Dit maakt het soms lastig om de dystonie te herkennen bij kinderen en kan ervoor zorgen dat de diagnose met vertraging wordt gesteld.

Vaker een aanwijsbare oorzaak

Bij volwassenen is er in de meeste gevallen sprake van een dystonie met een onbekende oorzaak (idiopathisch). Wanneer dystonie al op de kinderleeftijd ontstaat, is er in een belangrijk deel van de kinderen een oorzaak aan te wijzen. Er zijn steeds meer oorzaken bekend, zowel erfelijke (genetische) als verworven (niet-aangeboren) oorzaken. De belangrijkste oorzaak is cerebrale parese, maar ook stofwisselingsziekten kunnen leiden tot dystonie. Daarnaast zijn er steeds meer erfelijke oorzaken (genmutaties) bekend die dystonie veroorzaken.

Ondanks de groeiende kennis over dystonie op de kinderleeftijd, wordt er nog hard gewerkt aan verbetering van de kennis en de zorg. Ook het DystoniaNet NL en Europe dient hiervoor.

Meer informatie

Vormen van dystonie

Door de vele verschillende oorzaken van dystonie, kan dystonie zich ook op veel verschillende manieren presenteren.

Wat is dystonie

De term dystonie betekent een stoornis (= dys) in de spanning (= tonus) van een of meerdere spieren. De stoornis in spierspanning leidt vaak tot een te hoge spierspanning maar kan op andere momenten normaal zijn.

Diagnose

De diagnose dystonie is een klinische diagnose, gesteld door een neuroloog. Waar wordt naar gekeken?

Behandeling

Voor de behandeling van dystonie zijn meerdere opties beschikbaar. De keuze tussen de verschillende opties hangt af van de uitgebreidheid van de klachten, type van dystonie en het behandeldoel van de patiënt.