Diagnose van dystonie

De diagnose dystonie is een klinische diagnose, gesteld door een neuroloog. Gekeken wordt naar een afwijkende houding waarbij draaiende en/of wringende bewegingen bestaan, veelal in een specifiek patroon. Daarbij wordt gelet op onder andere de anatomische distributie, overflow bewegingen en mirror movements. Begeleidende afwijkingen kunnen richting geven aan de etiologische diagnose, zoals bijkomende andere bewegingsstoornissen, oculomotoriekstoornissen, piramidale verschijnselen, polyneuropathie of cognitieve stoornissen. Natuurlijk is ook de anamnese van belang, met onder andere de beginleeftijd en beloop, luxerende factoren, medicatiegebruik, niet-motorische symptomen en de voorgeschiedenis. Afhankelijk van deze informatie is soms aanvullende diagnostiek nodig om te komen tot een etiologische diagnose, zoals laboratoriumonderzoek, beeldvorming of genetisch onderzoek. Veelal gaat het echter om een idiopathische vorm van dystonie.

Meer informatie

Wat is dystonie

De term dystonie betekent een stoornis (= dys) in de spanning (= tonus) van een of meerdere spieren. De stoornis in spierspanning leidt vaak tot een te hoge spierspanning maar kan op andere momenten normaal zijn.

Dystonie bij kinderen

Ondanks dat de definitie van dystonie op de kinderleeftijd hetzelfde is als die op de volwassen leeftijd, zijn er veel verschillen in de presentatie.

Vormen van dystonie

Door de vele verschillende oorzaken van dystonie, kan dystonie zich ook op veel verschillende manieren presenteren.

Behandeling

Voor de behandeling van dystonie zijn meerdere opties beschikbaar. De keuze tussen de verschillende opties hangt af van de uitgebreidheid van de klachten, type van dystonie en het behandeldoel van de patiënt.