Afgelopen 26 maart vond de botulinevaardigheidscursus weer plaats! Deze cursus wordt 1 á 2 keer per jaar georganiseerd in het Amsterdam UMC – locatie AMC in samenwerking met het UMCG. Tijdens deze cursus wordt er ingezoomd op de ziekte dystonie en dan met name cervicale dystonie en blefarospasme. Ook wordt de behandeling met botulinetoxine bij deze aandoening besproken. De cursus heeft een interactief karakter waarbij uitwisseling van kennis en ervaringen centraal staan. Zo wordt er tijdens de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de anatomie van de cervicale- en gezichtsmusculatuur en is er gelegenheid dit nader te bestuderen in de snijzaal. Ook wordt de farmacologie van verschillende botulinetoxine producten behandeld. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de voorbereiding van de injecties, de mogelijke bijwerkingen en hoe hier mee om te gaan. De dag wordt afgesloten met het bespreken en behandelen van een viertal patiënten. Ook deze keer was het weer een groot succes met een mooie gemengde groep van neurologen, neurologen in opleiding, physician assistants en laboranten Klinische Neurofysiologie.