Afgelopen maand verscheen er een nieuwe review dat een overzicht geeft en praktische adviezen voor in de spreekkamer bij de aanpak van volwassenen met dystonie. Bij wie en wanneer dient er aanvullend onderzoek te worden verricht? Zie voor het volledige artikel de volgende link: https://jnnp.bmj.com/content/early/2022/06/09/jnnp-2021-328120