Kontakt

MUDr. Vladimír Haň

Neurologická klinika UNLP a LF-UPJŠ

Tr. SNP 1, 04001 Košice

tel.: 055/6403637

Vyhľadať špecialistu
Slovensko
Informácie pre pacientov s dystóniou