Cervicale dystonie

Cervicale Dystonie (CD) of spasmodische torticollis is een chronische, invaliderende neurologische aandoening die zich kenmerkt door abnormale houdingen en/of schokken van het hoofd als gevolg van onvrijwillige spiercontracties van de nek. Pijn wordt door ongeveer 75% van de patiënten ervaren en is naast de afwijkende stand van het hoofd de grootste oorzaak van de belemmeringen in het dagelijks leven.

Veel mensen maken gebruik van een bepaalde aanraking die tijdelijk wat verlichting kan geven van de dystone bewegingen en houdingen (sensory tricks of geste antagonistique). De meeste patiënten met CD gebruiken een lichte aanraking van de wang. Bij een deel van de patiënten werkt een aanraking van de kin, het achterhoofd of voorhoofd ook als sensory trick. Naast de houdingsafwijkingen en pijn kunnen psychosociale problemen ook een grote rol spelen bij CD patiënten. Tussen de 25 en 60% van de patiënten heeft te maken met angst- en depressieklachten.

Met een schatting van ongeveer 5,7 patiënten op 100.000 mensen in West–Europa, is CD de meest voorkomende vorm van dystonie. Het aantal patiënten in Nederland wordt geschat op 8.000. De oorzaak van CD en andere vormen van dystonie is nog grotendeels onduidelijk.

Zorgzoeker
Nederland
Informatie voor dystonie patiënten