Behandeling

Omdat nog niet bekend is wat CD veroorzaakt, is de behandeling voornamelijk gericht op het bestrijden van symptomen, zoals het verminderen van onvrijwillige bewegingen, het corrigeren van abnormale standen van het hoofd en het verminderen van pijn. De huidige, bewezen behandeling voor CD is het injecteren van de dystone nekspieren met botuline toxine (BTX). BTX-injecties verminderen de spanning in de dystone spieren waardoor de stand van het hoofd verbetert en de pijn bij ongeveer 85% van de patiënten vermindert.

Naast de BTX-behandeling worden de meeste CD-patiënten doorverwezen voor fysio- of oefentherapie. Deze therapie richt zich voornamelijk op het tegengaan van spierverkortingen in de nek en het bewegelijk houden van de wervelkolom. Verder zijn houdingadviezen en ontspanningsoefeningen van belang om een betere controle over de (onwillige) eigen nekspieren te krijgen. Naar het effect van de fysiotherapeutische behandeling is slechts op beperkte schaal wetenschappelijk onderzoek verricht. Twee kleine studies laten echter wel zien dat fysiotherapie in combinatie met BTX-injecties effectiever zijn in het bestrijden van symptomen dan BTX-injecties alleen.

Aanvullend kunnen er ook medicijnen voorgeschreven worden die er op gericht zijn om de spierspanning en de pijn te verminderen.

Mochten BTX-injecties, fysiotherapie en medicatie onvoldoende verlichting geven, dan kan er een chirurgische behandeling zoals diepe hersenstimulatie (DBS) worden overwogen. Voor meer informatie over deze behandelingen kunt u terecht op de website van de Dystonie Vereniging.

Zorgzoeker
Nederland
Informatie voor dystonie patiënten